Ordina

Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein in Netherlands AR

Ordina is een onafhankelijke dienstverlener die strategie en beleid in bedrijfsprocessen en ICT implementeert. Onze (herhaalbare) oplossingen sluiten nauw aan bij actuele businessvraagstukken en maatschappelijke kwesties. We werken in de Benelux voor organisaties in de financiële sector, overheid, zorg en specifieke segmenten binnen de industriemarkt. Ordina is de bedenker en bouwer van een duurzame, digitale wereld voor onze klanten en heeft daarvoor de juiste kennis en kunde in huis.

Als partner van GamingWorks gebruiken wij Serious Games ter ondersteuning bij het duurzaam verbeteren van processen en de samenwerking. Het partnership met GamingWorks biedt Ordina de mogelijkheid om jarenlange – wereldwijde – kennis en ervaring op het gebied van Business Simulaties of Serious Games in te zetten.

Ordina’s visie op dit gebied is dat het alleen inzetten van Business Simulaties nooit het doel kan zijn, het is een middel. Juist de borging van de uitkomsten van de Simulaties van GamingWorks zorgt voor een duurzame verbetering van uw organisatie.

Ordina voorkomt dat u met de vraag: “En hoe nu verder?” blijft zitten.

Visit website of Ordina

Contact Ordina

Authorized Reseller of the following Business Simulations
Apollo 13 - an ITSM case experience™
Grab@Pizza™ - Business IT Alignment in Action