Fujo Consultancy & Training

Meester Koolenweg 57, 8042 GC Zwolle in Netherlands Regular

Training en workshops zijn waardevol omdat  kennis, inspiratie en inzichten worden gedeeld met deelnemers. Op het gebied van organisatieverandering & improvement wordt er een ideaal gedeeld, een success story waar veel van te leren valt. Vaak ontbreekt de relatie met de dagelijkse praktijk van deelnemers. 

Bij Fujo Consultancy & Training kijken we daarom voorbij de success story, voorbij de methodieken en frameworks en gaan we op basis van verregaande kennis in verbetermethodieken en -filosofieën & success stories op zoek naar aansluiting op de praktijk van de deelnemers. Zodat de uitkomst van de training of workshop ook concrete vervolgstappen bevat.

Dit is de reden waarom The Phoenix Project Business Simulatie zo goed aansluit. De simulatie geeft, door ervaring en inzichten, richting en inspiratie kunnen geven om morgen te gaan verbeteren.

Fujo Consultancy & Training heeft uitgebreide ervaring met het begeleiden van organisatie veranderingen en traint vanuit die ervaring organisatieveranderaars, leiders en teams.

Contact Fujo Consultancy & Training

Certified to deliver the following Business Simulations Trainers
The Phoenix Project - DevOps
Marcel Schutte