Maddocks&Bugley

Postbus 344, 1500 Zaandam in Netherlands AR

Maddocks & Bugley speelt in op de huidige en toekomstige marktsituatie. Wij bieden het passend producten en dienstenpakket dat bestaat uit organisatieadvies, management- en ICT trainingen en het leveren van tijdelijk personeel. Ook kunt u bij ons terecht voor werving en selectie van personeel.
Maddocks & Bugley Education wil uw partner zijn bij het invullen van uw opleidingsbehoefte en treedt daarbij op als uw trusted advisor. Wij inventariseren uw opleidingsbehoefte en bepalen de mogelijk aanwezige kennisgap. Voorts stellen wij samen met u opleidingsplannen op en verzorgen tenslotte, in samenwerking met diverse partners, de uitvoering van de trainingen.
Leidraad bij het opzetten van de opleidingsplannen is dat u, uw medewerkers en uw organisatie optimaal profijt hebben van de gepleegde inspanningen. Wij streven niet alleen naar kwaliteit, maar vooral naar toepasbaarheid van de trainingen binnen de dagelijkse praktijk van onze relaties.

Visit website of Maddocks&Bugley

Contact Maddocks&Bugley