PMcoaching

Zuidzijdsedijk 34, 3264 LH Zuidzijde in Netherlands AR

Training en Begeleiding voor een betere Samenwerking in projecten, programma’s en andere organisatievormen. Projecten en programma’s zijn samenwerkingsverbanden van tegengestelde belangen. Veel te vaak gaat het fout omdat de samenwerking tussen partijen onvoldoende is. Er wordt zo weinig tijd gestoken in het op gang brengen, aan de gang houden en afronden van de samenwerking. PMcoaching helpt u met het slaan van 2 vliegen in 1 klap. Een stap verder komen in het (her)definiëren van uw probleem én het op gang brengen van de broodnodige samenwerking. Door het onder begeleiding inzetten van creatieve denktechnieken komt (her)nieuw(d)e energie vrij bij de deelnemende partijen. Deze energie wordt aangewend om een stap voorwaarts te maken én om de samenwerking te verbeteren. Het inzetten van een managementgame als de Challenge of Egypt maakt het mogelijk om de projectbesturing en samenwerking tegelijkertijd een push de goede kant op te geven. Samen het nut van onderling gemaakte afspraken (structuur) ervaren en het gezamenlijk neerzetten van een zichtbaar resultaat daarvan zal u tijdens uw project of programma de vruchten plukken. The Ultimate Route maakt het mogelijk om het nut van risicomanagement te ervaren en tegelijkertijd de samenwerking te verbeteren. Risico’s zijn de basis van betere besluitvorming. Gezamenlijk werken aan risicomanagement is een succesfactor voor elk verbetertraject. Het coachen van individuen en groepen op samenwerkingsaspecten om betere prestaties te realiseren is de kracht van PMcoaching

Visit website of PMcoaching

Contact PMcoaching

Certified to deliver the following Business Simulations Trainers
The Challenge of Egypt - Traditional Project Management
Mark van Kouwenhoven
Authorized Reseller of the following Business Simulations
Apollo 13 - an ITSM case experience™