Yellow Bear management solutions

President Kennedylaan 110, 2343 GT Oegstgeest in Netherlands

Verandering is een essentieel en focaal punt van veel organisaties. Deze vinden dan ook op diverse niveaus plaats. Business Simulaties zijn een speelse manier om serieuze topics aan te pakken. Elke game moet afgemeten worden op de specifieke organisatiebehoefte die aan de orde zijn.

Geen enkele gegeven game is hetzelfde. De dynamiek van de groep, de gekozen richting om aan de gestelde doelen te voldoen, en de uitkomst. Van licht-organisatorisch, naar diepgewortelde cultuurissues die geadresseerd zouden moeten worden. De ervaring leert dat een Business Simulatie/Game een laagdrempelige vorm is om soms serieuze, maar ook minder zware topics te adresseren.

Onze ruime ervaring helpt uw organisatie bij het vaststellen van de juiste vraag, met de juiste diepgang om het te behalen doel te kunnen definiëren.

Zo hebben we meer dan 100+ Apollo 13 trainingen gegeven. Elke leverde een plezierige dag op, vaak met een serieuze boodschap en direct een concreet startpunt voor verbeterinitiatieven binnen een organisatie.

Hoogtepunt was het Cultuur Veranderprogramma binnen ING waarbij meer dan 1200 mensen onze 2 daagse maatwerk training hebben doorlopen, en de feedback direct is gestuurd aan de toenmalige CIO. Referentie hiervan is aanwezig.

We denken dat we Apollo 13 goed in de vingers hebben, hebben plezier in het geven ervan, en zijn er een absolute fan van. Een Simulatie/training met een enorme veelzijdigheid, gegeven door dynamische trainers die écht rapport kunnen leggen met een groep zodat ze zich vrij voelen in het delen van hun dagelijks ervaringen.

Op het gebied van ABC of ICT zijn we pioniers, hebben de eerste workshops bedacht en toegevoegd aan het ING programma zoals hierboven benoemd en daarmee veel topics bespreekbaar gemaakt en bruikbare input van de medewerkers opgehaald.

Met de Phoenix Project hopen we dezelfde successen te gaan boeken. We hebben er zin in.

Daarnaast doet Yellow Bear aan:

– Process consult en implementatie met een duurzaam karakter

– Business analysis

– Verander management, gebruik makend van “Kotter”, Business Simulaties (games), maatwerk sessies op gebied van leiderschap en effectieve communicatie, Graves (Spiral Dynamics) en coaching op zowel personal- als executive tak gebruik makend van TA, NLP en Systemisch werk

Yellow Bear is tevens geaccrediteerd trainer op het gehele domein van ITIL en ISO 20.000

Contact Yellow Bear management solutions

Certified to deliver the following Business Simulations Trainers
The Phoenix Project
Daan-Jan Kleen
Apollo 13 - an ITSM case experience™
Daan-Jan Kleen